Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego plakat

O nas

Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2017

Szkoła Podstawowa w Brzozowej liczy 8 oddziałów szkolnych oraz zerówkę i oddział przedszkolny. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym w godzinach od 8:00 do 15:00. Placówka posiada: 6 klas lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową - ze stałym dostępem do Internetu, zaplecze kuchenne, salkę gimnastyczną, boisko szkolne oraz własną izbę regionalną.
W szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe, przedmiotowe, artystyczne. Uczniowie są bardzo aktywni w życiu placówki i środowiska, czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez Parafię, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje. Nasza placówka nie tylko uczy, ale i wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich, rozwijając u uczniów wrażliwość na drugiego człowieka, na krzywdę ludzką, poszanowanie życia. Podejmujemy szereg akcji charytatywnych, z których największą jest Adopcja Serca. Nauka u nas połączona jest z zabawą oraz licznymi wycieczkami, rajdami i zielonymi szkołami, co jest niewątpliwym atutem Szkoły Podstawowej w Brzozowej. Do pracy na rzecz szkoły bardzo angażują się rodzice, którzy nie tylko wspierają materialnie, ale uczestniczą w projektach, biorą udział w przedstawieniach i szkolnych imprezach.

 

Chcesz zobaczyć stronę naszej miejscowości? - Kliknij tutaj...

Odsłony: 1340