Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego plakat

Szkolne Koło PCK

Opublikowano: środa, 13, wrzesień 2017

Pomoc drugiemu człowiekowi, dbanie o środowisko naturalne, o swoje zdrowie i zdrowie innych, to główne treści  programu realizowane przez Szkolne Koło PCK. Uczniowie poznają podstawowe zasady działania wolontariatu poprzez włączanie się w akcje, kwesty na rzecz potrzebujących, głównie osób niepełnosprawnych, najuboższych dzieci krajów misyjnych. Poznają i propagują zasady zdrowego życia,  uczą się segregowania śmieci. Zbierają baterie, puszki aluminiowe, plastikowe nakrętki. Te ostatnie są przekazywane Basi, dziewczynce z Gwoźdźca jako pomoc w Jej rehabilitacji. Prowadzone są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej  i zdrowotnej. Wszystkie te elementy mają na celu przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na krzywdę innych, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

                                               Opiekun: Zofia Buratowska

Odsłony: 805