Zebranie z rodzicami

Opublikowano: piątek, 05, kwiecień 2019

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się śródroczne zebranie z rodzicami.

Tematyka będzie dotyczyć postępów w nauce i zachowaniu, wyjazdu na zieloną szkołę oraz innych bieżących spraw szkolnych.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor szkoły i nauczyciele

Odsłony: 12