Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego plakat

LEPSZA SZKOŁA - badanie wyników

Opublikowano: piątek, 14, czerwiec 2019

W roku szkolnym 2018/2019, podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach projektu szkoła mierzyła poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego uczniów klas IV – VIII za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu. Projekt LEPSZA SZKOŁA jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Udział w nim poświadcza certyfikat przyznany szkole.

Certyfikat - kliknij tutaj...

Odsłony: 202