Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego plakat

Zdalne nauczanie

Opublikowano: sobota, 21, marzec 2020

imagesMinisterstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r.

 

W związku z tym Dyrektor Szkoły informuje, że nasi nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne z uczniami i są do ich dyspozycji w godzinach przewidzianych planem lekcji. Wtedy też uczniowie powinni prowadzić z nauczycielami konwersacje, wymianę korespondencji itp. Jeśli z jakiegoś przedmiotu nauczyciel zdecyduje, że uczniowie powinni obejrzeć audycje telewizyjne lub lekcje online na platformach edukacyjnych – prosimy wychowanków o dostosowanie się do wytycznych uczącego, bowiem te audycje zastąpią lekcje w przyjętym przez szkołę podziale godzin.

Odsłony: 236