"Jestem mały - wiem więcej" - podsumowanie projektu

Opublikowano: czwartek, 17, styczeń 2019

0052 2019W dniu 9 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Brzozowej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Jestem mały – wiem więcej”. W projekcie wzięło udział dwudziestu uczniów z klas I- III, w tym dziewiętnastu uczniów z Brzozowej i jeden chłopiec z Policht, który już rok temu z brzozowskimi uczniami pełnił wartę przy Grobie Pańskim. 

 Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością liczni goście: Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP, dh Kazimierz Sady, Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP w Tarnowie, dh Marian Nowak, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Gromniku, dh Czesław Cudek, Naczelnik OSP w Brzozowej, dh Stanisław Gniadek, Radny Brzozowej, dh Wojciech Żaba oraz rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.

Po powitaniu gości Dyrektor SP w Brzozowej a zarazem opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Pan Bolesław Buratowski podziękował władzom wojewódzkim i powiatowym OSP za przyjęcie uczniów do projektu oraz przypomniał o działaniach, które zostały zrealizowane.

 „Mali strażacy” już na rozpoczęcie projektu otrzymali w prezencie umundurowanie, które służyło im podczas każdych zajęć. W tym umundurowaniu zaprezentowali się na Orszaku Trzech Króli oraz  wystąpili na zakończenie projektu. Młodzi adepci w ramach projektu wzięli udział w  zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w zagrożeniach życia, które przeprowadził  zawodowy ratownik medyczny, pan Wojciech Barnaś. Ponadto odbyła się wycieczka do PSP w Tarnowie, podczas której maluchy obejrzały specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy,  poznały pracę strażaka-zawodowca oraz zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzieci ćwiczebnie wzywały strażaków do palącego się domu w Brzozowej, słyszały rozmowę kolegi z dyżurnym strażakiem. Dowiedziały się o konsekwencjach fałszywego alarmowania.  Miały  praktyczną lekcję zachowania się podczas ewakuacji z pomieszczeń zadymionych w czasie pożaru.

 W czasie uroczystego podsumowania uczniowie zaprezentowali przedstawienie o tematyce strażackiej. Dzieci z radością wcieliły się w role dzielnych strażaków, śpiewały skoczne piosenki. Nie zabrakło także słów podziękowań strażakom za ich ciężką pracę. Zaproszonym gościom bardzo spodobały się występy dzieci, szczególnie postać Wojtusia który został strażakiem,  a w jego rolę wcielił się uczeń z klasy I , o czym świadczyły liczne oklaski.  Wszyscy goście mogli również obejrzeć prezentację multimedialną na temat działań przeprowadzonych w ramach projektu.  Po programie artystycznym głos zabrali zaproszeni goście, w tym druh Kazimierz Sady, który wraz z druhem Marianem Nowakiem przeprowadzili ustny oraz praktyczny egzamin dla uczestników projektu.  „Mali strażacy”, pomimo licznych i nieraz niełatwych pytań, wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnościami, m.in. na temat znajomości numerów alarmowych oraz procedur wzywania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia. W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe certyfikaty oraz pluszowe misie. Z pewnością długo będą pamiętać tak poważny egzamin w ich życiu. Uroczystość zakończyła się przygotowanym przez rodziców słodkim poczęstunkiem.

Dzięki programowi "Jestem mały- wiem więcej" uczniowie nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, a ponadto wzbogacili swoją wiedzę o pracy strażaków, co być może w przyszłości zaowocuje chęcią wstąpienia w szeregi straży pożarnej. (RJ, DG)

Pełna fotorelacja – zobacz… 

Odsłony: 1056