Święto Szkoły i całej społeczności brzozowskiej

Opublikowano: sobota, 26, listopad 2022

DSC 8376 KopiowanieTakie wydarzenie, jakie miało miejsce w dniu 23 listopada 2022 roku zdarza się tylko raz w historii szkoły, a ten dzień zostanie zapisany w kronikach jako jeden z najważniejszych. Wtedy nasza placówka otrzymała nie tylko imię Patrona, ale również sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, ponadto byliśmy świadkami uroczystego otwarcia i poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Warto jeszcze wspomnieć o odsłonięciu pomnika Prymasa Tysiąclecia.  

 Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Brzozowej Mszą św. pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. Biskupa Andrzeja Jeża, który w swojej homilii nawiązał do życia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zwrócił uwagę na ważną rolę szkoły w wychowaniu młodego człowieka. W trakcie Mszy św. został poświęcony sztandar naszej szkoły.   Po nabożeństwie wszyscy zebrani uformowali orszak, na czele którego szły dwa poczty sztandarowe – szkolny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej. Pochód zamykał wóz strażacki.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się już na terenie szkoły. Po wciągnięciu flagi Polski na maszt został odśpiewany hymn narodowy. Następnie miało miejsce odsłonięcie pomnika ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez Posła na Sejm RP Pana Wiesława Krajewskiego, Kurator  Kuratorium Oświaty w Krakowie Panią Barbarę Nowak, Wójta Gminy Gromnik Pana Bogdana Stasza, wykonawcę pomnika Pana Kazimierza Cholewę oraz Dyrektora Szkoły Pana Bolesława Buratowskiego. Potem nastąpiło pobłogosławienie popiersia przez Księdza Biskupa. Powagi tej chwili dodała obecność uczniów klasy wojskowej ZSOiZ w Gromniku. 

Z kolei pierwszym punktem spotkania na sali gimnastycznej było powitanie Gości przez Gospodarza czyli Dyrektora Szkoły. Temu aktowi towarzyszyło wręczenie im róż przez uczniów. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił salę. Kolejnym ważnym punktem programu było oficjalne i uroczyste nadanie imienia szkole poprzez odczytanie stosownej Uchwały Rady Gminy Gromnik przez Pana Roberta Kajmowicza, przewodniczącego Gminnej Komisji Oświaty.

Później reprezentacja Rady Rodziców w osobach: Anny Kwiek, Wiesławy Wójcik i Zbigniewa Potępy przekazała Sztandar Szkoły Panu Dyrektorowi, który wręczył go uczniom. Akt wręczenia sztandaru odczytała Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agnieszka Kwiek.

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwróconym w prawo.  Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół orła znajduje się napis: Bóg, Nauka, Ojczyzna, Patriotyzm. Awers jest koloru kremowego. Na jego tle umieszczono twarz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – patrona szkoły. Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

Po zaprezentowaniu Sztandaru przez Dyrektora Szkoły uczniowie powtarzali tekst ślubowania:

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Zanim nastąpiła część artystyczna, podczas której najpierw uczniowie zatańczyli poloneza, następnie przedstawili montaż słowno-muzyczny na temat życia i działalności ks. Kardynała, po czym swoje przemówienia wygłosili niektórzy Goście. Jak na otwarcie sali gimnastycznej przystało, nie zabrakło pokazu sportowego w wykonaniu trzech uczennic.

Tak doniosłe wydarzenia wymagały odnotowania w Księdze Pamiątkowej. Goście złożyli w niej wpisy, aby ta chwila została uwieczniona dla przyszłych pokoleń.

Na koniec wszystkich Gości poproszono do Domu Kultury na wspólny uroczysty obiad, przygotowany przez Panie z KGW „Brzozowianki”. (Tekst: Uczniowie kl. 6-7 pod kier. K.Gotfryd)

Relacja fotograficzna i filmowa Pana Józefa Wieczorka - kliknij tutaj ...

Relacja fotograficzna Pani Justyny Ornat - kliknij tutaj -...

Artykuł w "Gościu Niedzielnym" (dodatek tarnowski) - kliknij tutaj...

Relacja na pogorze24.pl - kliknij tutaj...

Odsłony: 959